Pernilla Lundgren är frilansande utbildningskonsult och håller gärna i föreläsningar och utbildningssatsningar med fokus på undervisning, reviderade kursplaner, bedömning och betyg.

I toppen är jag utbildad lärare som jag senare kompletterade med en forskarutbildning. Sedan 2009 har jag arbetat med bedömnings- och betygsfrågor bland annat på Stockholm stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet. Något av det roligaste jag gjort var när jag ledde forskningscirklar om bedömning med lärare, tog fram webbkurser om bedömning och betyg och ledde arbetet på Skolverket med att ta fram allmänna råd om betyg och betygssättning. Anna Karlefjärd och jag har tillsammans med Gothia kompetens tagit fram en webbutbildning om de reviderade kursplanerna. På senare tid har jag förutom mitt konsultande även varit expert i Betygsutredningen och skrev bilagan Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt.

Tidigare uppdrag och jobb

Expert | Utbildningsdepartementet 
Ansvarig för att skriva en forskningsöversikt om betyg på uppdrag av Betygsutredningen.

Undervisningsråd | Skolverket
Jobbade med styrdokumentsfrågor, ansvarade för betygsfrågor och projektledde arbetet med att ta fram nya Allmänna råd om betyg och betygssättning.

Projektledare | Karlstads universitet
Utvecklade två webbutbildningar om bedömning och betyg (för olika skolformer) på uppdrag av Skolverket (tillsammans med professor Christian Lundahl och Anna Karlefjärd). Jag ansvarade bland annat för pedagogiskt upplägg, framställning av texter och filmer och medverkade även i filmer.

FoU-samordnare | Stockholm Stads utbildningsförvaltning
Jag jobbade bland annat med: läroplansimplementering Lgr 11, professionsutveckling inom NO och bedömning, praktiknära forskning i NO (tillsammans med docent Maria Andrée), ledde forskningscirklar kring bedömning tillsammans med professor Astrid Pettersson.

Lärare | Östra reals gymnasium 
Lektor i biologi och naturvetenskap.