Frilansande skvader

Just nu är jag icke-praktiserande lärare och frilansar som utbildningskonsult. Jag håller i föreläsningar och utbildningssatsningar på skolor och kommuner med fokus på undervisning, bedömning och betyg. Ett av mina större uppdrag har varit att ta fram en webbutbildning inom detta område för en friskolekoncerns alla medarbetare. Vad är då en skvader? I mitt fall tänker jag att jag, till skillnad från originalskvadern som är en blandning av hare och tjäder, är både lärare och forskare – och trivs bra i båda rollerna men roligast är att kombinera dem.