Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt

Jag har skrivit en bilaga till Betygsutredningen – en kunskapsöversikt om betyg och betygssättning. Tyvärr publicerades en äldre version av översikten i utredningen – så om du har tänkt att läsa den har utredaren godkänt att jag lägger ut den senaste versionen här. Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt