Kommentarer kring kursplansförslaget i biologi

“Man får inte klaga om man inte försökt förändra eller påverka” brukar jag säga. Jag har därför lämnat synpunkter på det utkast till reviderad kursplan i biologi som kom i höstas. De färdiga förslagen har skickas till regeringen att besluta om ser ut (oklart när det sker). I det här inlägget tänkte jag skriva lite om de synpunkter jag framfört. Jag sitter och funderar över vilken typ av text jag ska skriva i det här inlägget. Det är ju viktigt att tänka på syfte och mottagare när man skriver en text. Vem ska läsa den – bara biologilärare eller ska texten vara mer generell och riktad till en bredare läsekrets? Hur lång ska den bli? Vad är syftet med texten – hur ska jag strukturera den för att underlätta förståelsen för läsaren? Vilka rubriker ska jag använda och vad ska jag skriva under respektive rubrik? Viktiga frågor, inte bara när man bloggar utan även när man skriver kursplaner. Av de reviderade kursplanerna, främst kunskapskraven, att döma kan vi se att Skolverket nu tänkt till mer kring syfte och mottagare än vad man gjorde inför 2011. Måhända gick det då till så som Luke (2013) varnar för: att beteckningarna på kursplanens olika delar aldrig riktigt problematiserades eftersom mallar och rubriker var ”givna” innan själva arbetet med att skriva en kursplan påbörjas. Det innebär att uppgiften för de experter som engagerades i kursplaneskrivandet blev att fylla i texter inom en given struktur. Min känsla är att man mer borde problematiserat vad som skulle skrivas under rubrikerna Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav när 2011 års kursplaner togs fram. Fokus hamnade måhända mer på formen av det som skulle skrivas än vilket innehåll som skulle skrivas fram utifrån syftet med texten under en viss rubrik. Att syftet varit oklart är ju tydligast kring kunskapskravens […]